لطفا چند لحظه صبر نمائید

جدول مقایسه آنتن های سه بعدی کمپانی فاز Phase

نام محصول تصویر  توان آنتن فرکانس ساختار آنتن پایه اقتصادی(eco) پایه easy3D تیون سه بعدی ایزولاتور + ردوم کانکتور  قیمت (تومان) 
-
25dBi-3D-eco+iso 25dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 980.000
25dBi-3D-easy+iso 25dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 1.080.000
30dBi-3D-eco+iso 30dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 1.680.000
30dBi-3D-easy+iso 30dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 1.770.000
30dBi-3D-eco 30dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 1.860.000
30dBi-3D-easy 30dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 1.950.000
34dBi-3D-eco 34dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 2.880.000
34dBi-3D-easy 34dBi 5100-5800
MHz 
DUAL line 2x RP-SMA 2.970.000