بی واسطه با مدیریت شرکت در تماس باشید
تمامی همکاران و مشتریان ارجمند میتوانند بی واسطه با مدیریت شرکت در تماس باشند , صندوق دریافت تماس با مدیریت این امکان را به شما عزیزان میدهد تا بتوانید انتقادات . پیشنهادات و یا شکایات خود را از بخش های مختلف شرکت به اطلاع مدیریت شرکت برسانید . این اطمینان به شما داده میشود در صورتی که اطلاعات تماس شما در فرم به صورت تکمیل ارسال شده باشد . ظرف مدت کوتاه 2 روز مدیریت نسبت به پاسخ گوئی مسائل مطرح شده توسط شما اقدام نماید . پیام های دریافتی از این صندوق به صورت اتوماتیک و بدون واسط به ایمیل مدیریت شرکت ارسال خواهد شد .

تماس با مدیریت