تلفن تماس :  88482027 - 88481355 - 09128224108
واحد فروش   : داخلی 301 - 302 - 303 - 304
واحد مالی     : داخلی 305 
واحد فنی      : داخلی 307
واحد گارانتی  : داخلی 306
واخد اداری   : داخلی 1

 
ایمیل های شرکت  :
واحد فروش  : Sale@tre.ir
واحد مالی    : Accounting@tre.ir
واحد فنی     : Support@tre.ir
واحد گارانتی : Warranty@tre.ir
واحد اداری   : info@tre.ir


آدرس دفتر مرکزی شرکت  :
تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - مابین خیابان بهشتی و مطهری - خیابان چهارم - پلاک 20 - واحد 1